Glasperlenkette mit Armband
Polen

(Nr. 86 | Auktionskatalog 02.09.2023)